Pedagogisk miljö

Tillsammans med barnen utformar vi en pedagogisk, stimulerande och lekfull förskolemiljö både inomhus som utomhus. Miljöerna är ständigt föränderliga och utgår från barnens intressen och behov.

Utomhusmiljö

Inomhusmiljö

Pedagogisk verksamhet

Välkomna att kontakta oss idag!

Vi svarar så snart som möjligt och i regel inom 24h.

Kontakta oss