Verksamhet

Vi erbjuder en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1-5 år, där vi ser varje enskild individ och dess behov. I dagsläget finns 25 inskrivna barn i vår verksamhet i blandade åldrar. Vi arbetar i pedagogpar och barngruppen är delad i två grupper utefter ålder, Diamanterna och Stjärnorna. Dessa grupper delas även i mindre grupper vid vissa pedagogiska lärandesituationer. För att skapa och bevara en vi-känsla så erbjuder vi kontinuerligt gemensamma aktiviteter för hela barngruppen, samt att vi dagligen har pedagogiska måltider såsom frukost och mellanmål tillsammans.

Pedagogerna utgår från barnens intressen, frågeställningar och funderingar när planeringen läggs i de olika grupperna. Vi går regelbundet på utflykter och dramatiseringar av olika slag är en röd tråd i vårt pedagogiska arbete. Det är barnens tankar och idéer tillsammans med våra styrdokument som driver vårt pedagogiska arbete framåt.

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” (Lpfö 18).

Välkomna att kontakta oss idag!

Vi svarar så snart som möjligt och i regel inom 24h.

Kontakta oss