Information

Öppethållande
Förskolans öppettider är i dagsläget 06.30-17.00.

Avgift
Avgiften följer Kalmar kommuns riktlinjer och baseras på vårdnadshavares inkomst.

Kök
Förskolan har ett godkänt serveringskök. Vi tillagar frukost och mellanmål själva. Lunchen caterar vi ifrån Sodexo.  Vi följer kraven på mathantering genom att maten kommer i värmeskåp och vi tempererar sedan maten på plats. Vi följer Kalmar kommuns kostpolicy.

Allmän förskola
Luftballongen följer Kalmar kommuns riktlinjer när det gäller allmän förskola, vilket innebär att barn till vårdnadshavare som är föräldralediga eller arbetssökande är berättigad till 15 timmar per vecka: tisdag, onsdag och torsdag 9.00-14.00. Allmän förskola följer skolans läsårstider.

Rutiner kring köplacering
Då vi på Luftballongens förskola bedriver en mindre förskolenhet där det inte alltid finns plats till alla sökande, så hamnar de barn som söker barnomsorg i vårt ansökningssystem där vi får titta på olika aspekter såsom:

  • syskonförtur
  • antalet barn som släpps till skolan vid höstterminens start
  • vilka barn som söker plats (hösttermin/vårtermin)
  • upptagningsområde
  • datum när ansökan kom in
  • ålder på barnet/barnen (jämn fördelning i varje åldersgrupp)

Detta genomförs för att få en så bra balans i vår barngrupp som möjligt. Vi behöver se till våra behov och barngruppens utformning för att skapa en så väl fungerande utbildning som möjligt.

Läsårstider för 2023/2024

Höstterminen 2023
21 augusti- 21 december

Vårterminen 2024
8 januari – 14 juni

Blanketter

Ansökan om placering
Schema
Inkomstuppgifter
Anhörighetsuppgifter
GDPR
Uppsägning av förskoleplats

Dokument

Systematisk kvalitetsredovisning 22/23

Välkomna att kontakta oss idag!

Vi svarar så snart som möjligt och i regel inom 24h.

Kontakta oss